Publicada la primera norma internacional amb requisits sobre turisme accessible

 • Boletín: Nº 56 AGOST 2021

  Temática: T'interessa

  L'Organització Internacional de Normalització (ISO) ha publicat la primera norma mundial sobre turisme accessible, la ISO 21902 Turisme i serveis relacionats - Turisme accessible per a tots - Requisits i recomanacions. Es tracta d'un estàndard internacional amb les millors pràctiques perquè totes les persones puguin gaudir del turisme en igualtat de condicions.

  L'Organització Mundial del Turisme (OMT), Fundació ONCE i l'Associació Espanyola de Normalització, UNE, han liderat l'elaboració d'aquest estàndard transversal pioner a nivell internacional, enfocat al turisme accessible al llarg de tota la cadena de valor de la indústria turística.

  Es tracta d'un negoci que a la Unió Europea suposa un mercat potencial de 80 milions de persones; xifra que s'eleva a 130 milions si es té en compte als acompanyants. Més encara, es tracta d'un mercat en creixement, donada la piràmide poblacional en molts països d'Europa, cosa que també val per a altres regions del món.

  Accessibilitat
  La UNE-ISO 21902 estableix els requisits i recomanacions per a un turisme accessible. Per exemple, perquè una platja pugui ser considerada accessible ha de comptar amb dutxes, lavabos i rutes que puguin ser usats per totes les persones. Per la seva banda, les rutes de vianants accessibles en l'entorn natural haurien de comptar entre altres aspectes amb un sòl estable continu i sòlid, disposar de senyalització i proporcionar detalls sobre l'itinerari abans de l'inici de la ruta. Amb caràcter general en les seves comunicacions escrites, els establiments turístics haurien d'usar un llenguatge senzill i clar, seguint una seqüència lògica, amb imatges i símbols gràfics quan sigui procedent, usant el contrast de colors i tipus de fonts llegibles.

  El dret de totes les persones a gaudir
  Aquest estàndard aspira a convertir-se en una eina clau que faci realitat el dret de totes les persones a gaudir de turisme i oci.

  A causa de com els entorns, les infraestructures i un ampli rang de serveis turístics han estat concebuts, sovint els turistes amb discapacitat s'enfronten a una sèrie de reptes que poden dificultar des de la planificació del seu viatge fins a l'experiència en la destinació. Aquesta norma pretén ser una palanca per promoure aquest canvi.

  Aquesta norma d'abast mundial s'ha elaborat aglutinant a 85 experts de més de 35 països i cinc organitzacions rellevants en aquest àmbit, encarregats de l'elaboració de la norma. D'altra banda, Fundació ONCE ha assumit el lideratge tècnic i UNE la secretaria i coordinació amb ISO.