ONCE alerta de les dues cares d’Internet: l’accessibilitat ens obre el món i la seva absència ens aïlla i provoca pèrdua de serveis essencials

 • Boletín: Nº 42 JUNY 2020

  Temática: T'interessa Persones cegues treballant amb l'ordinador.

  L'accessibilitat d'Internet i d'algunes plataformes digitals ha facilitat la connexió de les persones cegues en aquests dies de confinament, tant per a entorns educatius, com a laborals, de cultura, oci i informació. No obstant això, la falta d'accessibilitat, ha demostrat que pot generar aïllament i pèrdua d'accés a serveis essencials.

  A la societat del coneixement en la qual ens trobem, i molt especialment, en la crisi actual, són moltes les situacions en la vida d'una persona que passen per l'ús de la tecnologia: llegir un llibre digital, fer la compra setmanal, mantenir comunicació amb un grup d'amics, gestionar cites mèdiques o els comptes bancaris, desenvolupar un treball professional... I tot això, interconnectant-se des de punts geogràficament llunyans gràcies a Internet.
  Moltes d'aquestes operacions, sense l'ús de la tecnologia, estarien vetades a persones amb discapacitat visual, però encara no es poden realitzar totes les que qualsevol persona duu a terme perquè gran part no són accessibles parcialment o totalment.

  El moment actual, més que mai, ha posat en relleu la cara i la creu d'aquesta situació. Sense les plataformes de teletreball, els campus virtuals, la compra en línia, els pagaments des del mòbil, les aplicacions per a mantenir reunions privades i professionals i un llarg etcètera, s'hauria aïllat i paralitzat, en major mesura, el món en el qual vivim.
  Però també està fent viure dia a dia, les nombroses dificultats a les quals les persones amb discapacitat visual s'enfronten a l'hora de poder usar totes aquestes eines i aplicacions com la resta dels ciutadans, especialment en serveis claus com l'accés a la sanitat o a serveis essencials.
  Són clars exemples d'això, la falta d'accessibilitat a les apps de la Covid-19; a les webs d'alguns grups mèdics que, per exemple, a l'hora de seleccionar en un calendari el dia i l'hora, aquest calendari no és accessible i només funciona amb el ratolí; o a serveis de petició de cita a través de les apps de les comunitats autònomes (si bé les webs sí que solen ser accessibles), entre altres.

  L'ús de la tecnologia per a les persones cegues proporciona, d'una banda, noves eines que possibiliten tasques que no podien realitzar-se sense ella i, d'altra banda, com que no és compleixen, en molts casos, les pautes o normes d'accessibilitat en el disseny de les aplicacions o dispositius, no es garanteix l'ús normalitzat de la tecnologia a persones amb baixa visió, ceguesa o sordceguesa.

  Per una accessibilitat d'origen
  L'ONCE recorda que és necessari que totes aquestes dificultats es tinguin en compte a l'hora de dissenyar d'origen les normes d'accessibilitat. Refer o adaptar a posteriori, suposa molta més inversió de recursos i de temps, a més a més de la pèrdua d'oportunitats i l’esforç que les persones amb discapacitat visual es veuen obligades a realitzar per a utilitzar-les amb autonomia.

  Entitats com l'ONCE han d'invertir recursos per a vetllar i secundar totes les mesures necessàries per a aconseguir, per exemple, que una alumna pugui estudiar des de casa com la resta dels seus companys de classe; que l'universitari realitzi amb garanties els exàmens del Grau que cursa; que el professional teletreballi amb les mesures i recursos accessibles com la resta de treballadors de la seva empresa; que la persona amb sordceguesa pugui realitzar la compra en línia del que necessita cada dia ella i la seva família; que les persones grans que han hagut de quedar-se a casa o estan en una  residència puguin ocupar el seu temps llegint o informant-se del que succeeix en el món cada dia; o que si qualsevol persona amb discapacitat visual intueix que té símptomes de la Covid-19 pugui fer el seu autotest amb les apps que s’han posat a la disposició de qualsevol ciutadà.

  Encara que de totes aquestes situacions, hi ha exemples de no haver-ho aconseguit satisfactòriament, cal continuar treballant perquè es minimitzin i es compleixi amb el disseny universal que millorarà el món en el qual vivim.