L'ONCE aprova el seu segon Pla Director de RSC

 • Boletín: Nº 43 JULIOL 2020

  Temática: T'interessa La Comissió Executiva Permanent del Consell General de l'ONCE va aprovar, el 29 de juny, el nou Pla Director de RSC ONCE 2020-2022 que marcarà les línies directrius de l'Organització en aquesta matèria i consolidarà un sistema de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) dins de la gestió.

  La Comissió Executiva Permanent del Consell General de l'ONCE va aprovar, el 29 de juny, el nou Pla Director de RSC ONCE 2020-2022 que marcarà les línies directrius de l'Organització en aquesta matèria i consolidarà un sistema de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) dins de la gestió, un cop finalitzada la vigència del primer Pla Director de RSC 2017-2019.

  Davant la situació extrema de crisi sanitària, econòmica i social provocada per la Covid-19, la RSC de les organitzacions ha d'estar més present que mai. En aquest sentit, l'ONCE s'ha bolcat en la solidaritat, reafirmant la seva vinculació amb la societat, tant per a les persones cegues afiliades a l'Organització, els treballadors i treballadores, o la resta de la ciutadania.

  Aquest compromís de responsabilitat social es posa de manifest amb aquest nou Pla Director de RSC, el qual defineix 6 línies estratègiques a seguir, estableix 17 objectius a complir i compta amb 77 línies d'acció a desenvolupar per a la seva consecució.

  La fi que pretén és gestionar de forma transversal les iniciatives estratègiques relacionades amb la responsabilitat social i els assumptes en matèria ètica, econòmica, ambiental i social identificats com a rellevants pels grups d'interès, atenent a les noves necessitats de la societat, tot això emmarcat i alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.

  En aquest sentit, les línies estratègiques que conformen el Pla Director de RSC de l'ONCE 2020-2022 són les següents:

  - Qualitat i innovació dels nostres serveis socials: els serveis socials s'han de prestar amb qualitat, aplicant un enfocament cap a l'excel·lència, el que implica intensificar la innovació social i tenir capacitat de resposta. També seguirem generant ocupació de qualitat per a persones amb discapacitat.

  - Loteria social i responsable: hem de mantenir-nos a l'avantguarda en el desenvolupament de polítiques de joc responsable i en la protecció de consumidors vulnerables i la promoció de conductes responsables davant el joc. És essencial posar en valor davant la societat el nostre model de loteria social i responsable.

  - El nostre equip de persones: hem de cuidar al nostre equip humà fomentant el seu desenvolupament i compromís, garantint la igualtat d'oportunitats i no discriminació i assegurant-li un entorn laboral atractiu i segur. Així mateix, gestionarem de forma prioritària el relleu generacional de la plantilla de professionals.

  - Bon govern, sostenibilitat i ètica: hem d'assegurar la transparència, la gestió ètica i la credibilitat en les operacions, promovent una cultura d'integritat i responsabilitat per a tota la plantilla, així com per als proveïdors. També cal garantir la sostenibilitat econòmica, fomentant les millors pràctiques de bon govern, desenvolupant solucions innovadores i impulsant un model de gestió socialment responsable.

  - Comunicació i mesurament de la reputació: hem de mantenir la nostra reputació de manera que l'ONCE continuï sent fàcilment recognoscible i fiable. La nostra marca és sinònim de compromís social i líder en el moviment de la discapacitat

  - Compromís amb el medi ambient: hem d'alinear l'acompliment ambiental de la sostenibilitat amb el nostre destacat posicionament en l'àmbit social, contribuint a la lluita contra el canvi climàtic i la reducció de l'impacte ambiental. Així mateix, traslladarem aquest compromís a la nostra plantilla i als proveïdors.