En marxa, els Tiflos de Literatura de l'ONCE

 • Boletín: Nº 43 JULIOL 2020

  Temática: T'interessa L'ONCE ha convocat els Premis Tiflos de Literatura 2020. En tots dos casos, la data límit per enviar serà el 24 de setembre de 2020.

  L'ONCE ha convocat els Premis Tiflos de Literatura 2020, en la seva XXXIV edició de Poesia, XXXI de Conte i XXIII de Novel·la, un certamen amb el qual l'Organització promociona anualment la creació literària en llengua castellana i impulsa l'escriptura entre les persones cegues o amb discapacitat visual greu. La convocatòria està oberta a escriptors de qualsevol país, majors d'edat, que han de complir com a requisit imprescindible la presentació de les seves obres en llengua castellana.

  Els textos hauran de ser originals i inèdits en la seva totalitat, no publicats i no premiats en altres concursos, així com lliures en la seva temàtica, estil i tractament. Per al gènere de Poesia, hauran de tenir una extensió entre 500 i 1.000 versos; en Conte, entre 90 i 120 pàgines (180/240 si es presenta en braille); i per Novel·la, entre 175 i 300 pàgines (350/600 en braille). Les obres han d'haver estat concloses abans del 20 de maig d’enguany.

  Els originals, signats sota pseudònim i acompanyats de plica, podran ser enviats per correu estàndard (en format imprès, en suport electrònic o braille) a la Dirección General de la ONCE, Dirección de Promoción Cultural, Atención al Mayor, Juventud, Ocio y Deporte, calle Prado n.º 24, 28014 Madrid, fent constar en l'enviament "Premios Tiflos Literarios", i el gènere a què es concorre. O també es poden enviar per correu electrònic a les adreces: tiflosnovela@once.es, tifloscuento@once.es o tiflospoesia@once.es. En tots dos casos, la data límit per enviar serà el 24 de setembre de 2020.

  Premis en metàl·lic i edició de les obres guanyadores
  Els Tiflos estableixen un únic premi indivisible que aconsegueix, en aquesta edició, la xifra de 17.000 euros en el gènere de Novel·la, i 10.000 euros per a cada un dels altres dos, Poesia i Conte. Al costat del premi en metàl·lic, les obres guanyadores seran editades per Edhasa/Castalia.

  Els escriptors amb discapacitat visual poden optar, a més, als Premis Especials de 5.000 euros per a cadascuna de les categories i un accèssit de 2.500 euros elegit entre tots els treballs presentats, sempre que hagin aportat el corresponent document acreditatiu de la seva discapacitat.

  Les obres passaran una preselecció i una fase final. El jurat, que estarà format per destacades personalitats de les lletres espanyoles i presidit per l'ONCE, donarà a conèixer la seva decisió no més tard del mes d'abril de 2021. Els premis es lliuraran abans del 30 de juny de 2021 a Madrid, durant el desenvolupament d'un acte cultural.

  Prop de mil treballs en la passada edició
  En la passada edició dels Premis Tiflos es van presentar un total de 957 treballs: 367 en l'apartat de Poesia (359 d'autors vidents i 8 d'escriptors amb discapacitat visual); 265 originals en l'apartat de Conte (258 de vidents i 7 en l'apartat de discapacitat visual); i 325 en la categoria de Novel·la (319 d'escriptors vidents i 6 amb discapacitat visual). Els treballs procedien de països de tot el món.
  Les obres guanyadores, ja editades, i presentades en diferents fòrums literaris, van ser la novel·la El asesinato de Lord Conan Whitehall, de José María Espinar; el llibre de contes Las sustituciones, de Santiago Casero; i el poemari De mudanzas, de Javier Velaza.

  En aquesta convocatòria, els escriptors José Ovejero i Pilar Adón es van incorporar com a nous jurats dels Premis Tiflos de Literatura de l'ONCE, per als seus diferents gèneres de Poesia, Conte i Novel·la, sumant-se, així, a un ja prestigiós i consolidat jurat format per: Luis Alberto de Cuenca, Ángel García López, Ángel Luis Prieto de Paula, Fanny Rubio, Santos Sanz Villanueva, Luis Mateo Díez, Manuel Longares, Ángel Basanta Folgueira i Penélope Acero, editora d'Edhasa/Castalia.

  També van formar part del jurat, per part de l'ONCE, com a president, Andrés Ramos, director general adjunt de Serveis Socials per a Persones Afiliades; vicepresident primer, Ángel Luis Gómez, director de Promoció Cultural, Atenció a la gent Gran, Joventut, Oci i Esport; vicepresidenta segona, Ana Díaz, consellera general; i secretària, Mª José Sánchez Lorenzo, cap de Departament de Promoció Cultural i Museu Tiflològic.