El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, lliura a l’ONCE a Catalunya el ‘Protocol de seguretat contra les violències sexuals' en braille i àudio

 • Boletín: Nº 57 OCTUBRE 2021

  Temática: T'interessa El Conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, al centre de la imatge amb membres del seu departamanent va lliurar el protocol en braille a l'ONCE Catalunya, representada pel seu delegat territorial, Enric Boti; el sotsdelegat, Àngel Ávila; el president del Consell territorial; David Bernardo i la vicepresidenta, María Sierra López.

  En el transcurs d’una reunió de treball entre representats de l’ONCE Catalunya i del Departament d’Interior, el Conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va lliurar a l’ONCE Catalunya el ‘Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci’ transcrit en braille i en format àudio. Va ser el passat dimarts 21 de setembre a l'Edifici ONCE Catalunya.

  L’objectiu del Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci és prevenir atacs contra la llibertat i indemnitat sexuals de les persones i donar-hi la millor resposta. La principal novetat és que preveu criteris interpretatius i operatius per a l’actuació dels professionals de la seguretat que desenvolupen les seves funcions a Catalunya quan es trobin davant de conductes d’assetjament sexual no previstes al Codi penal, però que es consideren constitutives d’infracció administrativa.

  Document accessible

  L'ONCE Catalunya agraeix que el document  sigui accessible, transcrit al sistema braille i també en format àudio, perquè les persones cegues estiguin perfectament informades. "La violència sexual pot afectar a totes les persones sense exclusió, amb i sense discapacitat. Per això, cal que el missatge arribi a tothom de manera ben clara i entenedora", apuntà Enric Botí, delegat territorial d'ONCE Catalunya. A Catalunya, hi ha més de 10.000 persones cegues afiliades  a l’Organització.

  El Protocol és un punt de partida en l’actuació i coordinació dels diferents professionals de la seguretat que exerceixen les seves funcions a Catalunya. L’àmbit territorial del Protocol és tot el territori de Catalunya i l’apliquen la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, les policies locals, els professionals de la seguretat i les entitats que s’hi adhereixin.

  El Protocol s’aplica a tots els establiments, persones, organismes o entitats, tant públics com privats, que formalitzin el corresponent conveni d’adhesió amb el Departament d’Interior, el qual ha de recollir els compromisos de les dues parts.

  “No en passem ni una”

  El Protocol, sota el lema “No en passem ni una”, es va redactar a partir de les conclusions a les quals va arribar un grup de treball sobre violències sexuals que es va constituir el juliol de 2018. El grup el van integrar l’Institut Català de les Dones, el Departament d’Interior, representants del Consell Nacional de les Dones, associacions de víctimes, experts i expertes en violència masclista, associacions representatives d’empreses de seguretat, associacions i federacions d’empresaris del sector de l’oci, entitats municipalistes, representants de policies locals, Mossos d’Esquadra, representants d’empreses de controladors d’accés i altres persones expertes en el tema de la violència sexual.