El 21% dels estudiants amb discapacitat afirma haver-se sentit discriminat en alguna ocasió

 • Boletín: Nº 53 MAIG 2021

  Temática: T'interessa Dimarts 20 d’abril, va tenir lloc la presentació del V Estudi 'Universitat i Discapacitat', que aborda el grau d'inclusió actual de les persones amb discapacitat en el sistema universitari.

  Dimarts 20 d’abril, va tenir lloc la presentació del V Estudi 'Universitat i Discapacitat', que aborda el grau d'inclusió actual de les persones amb discapacitat en el sistema universitari. L'estudi ha estat realitzat per la Fundació Universia, que compta amb el suport de Banco Santander per al desenvolupament de les seves activitats, amb la col·laboració de Fundació ONCE, Crue Universitats Espanyoles, el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) i el Reial Patronat sobre Discapacitat.

  L'objectiu d'aquest informe, elaborat per cinquè any amb caràcter biennal, és mesurar el grau d'inclusió de les persones amb discapacitat en el sistema universitari relatiu al curs 2019-2020 i mostrar l'evolució que s'ha produït durant els 10 cursos acadèmics transcorreguts des de l'arrencada d'aquest projecte el 2011.

  Aquest estudi ha comptat amb la participació de 1.860 universitaris amb discapacitat que estan cursant estudis universitaris en l'actualitat o que ho han fet recentment. D'altra banda, les 61 universitats (públiques i privades) que han col·laborat, representen el 76% d'universitats i engloben el 87% dels universitaris amb discapacitat del sistema universitari espanyol.

  Impacte de la Covid-19 i l'educació online
  L'arribada de la pandèmia provocada per la Covid-19 ha impactat a les universitats, provocant canvis que afecten la vida de tota la comunitat universitària i, especialment, a la de les persones amb discapacitat. Arran d'aquesta nova situació, molts i moltes estudiants amb discapacitat han trobat noves dificultats per continuar amb els seus estudis universitaris des de casa. El 21% d'aquests alumnes afirma tenir més dificultats per seguir les classes en temps de coronavirus. A més, gairebé una quarta part dels enquestats es queixa de la manca de recursos tecnològics i dispositius digitals per poder estudiar des de casa (24%). També manifesten altres necessitats derivades de la Covid-19, dificultats per realitzar exàmens i seguir les classes (17%) i alguns problemes a nivell psicològic (aïllament, solitud, ansietat), entre d’altres. Un 17% afirma haver tingut moltes o bastants dificultats per al seguiment de les classes.

  Inclusió dins i fora de les aules
  En relació amb la percepció sobre el grau d'inclusió dels estudiants amb discapacitat dins de les universitats, el 20,7% dels 1.860 estudiants consultats afirma haver-se sentit discriminat en alguna ocasió al llarg dels seus estudis universitaris.

  La responsable de Projectes Globals i Comunitats de Fundació Universia, Paloma de Andrés, ha prestat especial atenció a les principals raons: "estan relacionades amb algun tipus de problema amb el professorat, com ara faltes de respecte, falta d'atenció a les seves necessitats, mala actitud, etc. (38,2%), o amb problemes d'accessibilitat, com ara barreres arquitectòniques, exàmens no adaptats, falta d'adaptació curricular, etc. (37,9%)", va detallar.

  No obstant això, destaca la col·laboració entre els companys per al seguiment de les classes per part d'aquells estudiants amb discapacitat que ho necessiten, alguna cosa amb el que afirma comptar una quarta part dels estudiants amb discapacitat.

  La dona a la universitat, qüestió de gènere
  Des d'una perspectiva de gènere, el nombre de dones (55%)  que s'ha matriculat en el curs 2019-2020 a les universitats espanyoles és superior al d'homes (45%). No obstant això, la tendència s'inverteix si es té en compte la variable de la discapacitat, on el nombre de dones amb discapacitat pel que fa al total d'estudiants matriculats a les universitats és de l'1,2%, davant l’1,6% d'homes que ho van fer durant aquest mateix curs.

  Segons les dades, recopilades en l'enquesta realitzada als universitaris amb discapacitat, un 11% de dones amb discapacitat han afirmat que el fet de ser dona ha suposat més dificultats en l'accés als seus estudis universitaris, que l'experimentada pels seus companys homes. 

  Barreres d'accessibilitat i disseny per a tothom

  El 16% dels estudiants amb discapacitat que han participat en aquest estudi afirma haver trobat barreres d'accessibilitat a la facultat o a l'escola universitària en què cursen els seus estudis.

  Pel que fa al professorat, si bé, un 43% considera que els seus professors i professores sí coneixen i estan al dia de les seves necessitats, al voltant d'un 15% considera que el professorat no adapta correctament els materials en les classes.

  Més informació i descarrega de l’estudi: www.fundacionuniversia.net
  Descarrega d’ intervencions: https://we.tl/t-Y0phKV5Ing