Concurs Europeu de Redacció en Braille 2018

 • Boletín: Nº 20 JUNY 2018

  Temática: T'interessa

  Ha estat convocada una nova edició del Concurs Europeu de Redacció en Braille 2018 per part de la Unió Europea de Cecs. El certamen consta de dues fases: nacional i internacional.

  Podran participar els usuaris de Braille de qualsevol edat, incloses les persones vidents.  Els textos hauran d’estar escrits en castellà o anglès i tenir un mínim de 800 paraules i un màxim de 1.000.   Únicament podrà presentar-se un treball per persona, que podrà ser imprès en Braille, tinta o en format digital.

  Es proposa un llistat de temes, tot i que no és exclusiu, i se’n poden escollir d’altres relacionats amb el Braille o que puguin ser rellevants en els seus contextos nacionals:

  - “El paper del Braille en l’impuls de la participació de les persones amb discapacitat visual en la vida política, econòmica, cultural, social i familiar”
  -  “Viure amb el Braille”
  -  “Històries divertides sobre el Braille”
  -  “El futur del Braille”
  -  “Avantatges i desavantatges del Braille si el comparem amb el text imprès”

  Els treballs seran remesos abans del 8 de juny de 2018, a l’adreça següent: Concurs Europeu de Redacció en Braille. ONCE. Dirección de Educación, Empleo y Promoción Cultural. C/ Del Prado, nº 24. 28014 Madrid.

  La comissió escollirà els cinc millors treballs que s’enviaran abans del 20 de juny a la Unió Europea de Cecs per a entrar a la fase final del concurs.