L'ONCE mostra en 22 milions de cupons com les seves loteries fomenten la cultura, l'educació, l'esport, l'ocupació i els serveis socials

 • Boletín: Nº 59 DESEMBRE 2021

  Temática: Joc Imatge del cupons de l'1,2,3 i 4 de novembre.

  Mostrar a la societat com les loteries responsables de l'ONCE fomenten la cultura, l'educació, l'esport, l'ocupació i els serveis socials destinats a les persones cegues va ser l'objectiu dels 22 milions de cupons de l'Organització corresponents als sorteigs entre l’1 al 4 de novembre, il·lustrats amb les fotografies de les protagonistes de la campanya 'Campiones', sota l'epígraf general de 'Quan jugues tu, juguem tots'.

  El cupó de dilluns, 1 de novembre, incloïa la frase 'Les nostres loteries fomenten la cultura i l'educació inclusives', en referència a la tasca que l'ONCE desenvolupa amb els més de 7.300 estudiants cecs o amb discapacitat visual que estan escolaritzats en un model d’educació inclusiva amb suport dels serveis d’atenció educativa de l’Organització. I en matèria de Cultura, la feina desenvolupada perquè les persones afiliades a l'ONCE accedeixin a tota activitat cultural en les mateixes condicions que la resta de la ciutadania.

  'Les nostres loteries donen suport a l'esport inclusiu' és la frase que es va destacar al cupó de dimarts, 2 de novembre. L'ONCE sempre ha entès que la pràctica de qualsevol esport suposa un element d'integració i de millora de la qualitat de vida de les persones cegues o amb discapacitat visual greu. Per a totes les edats i en diferents nivells, hi ha un esport adaptat que permet socialitzar-se, entrenar-se i competir en igualtat de condicions que la resta dels esportistes. I més, en un any en què s'han celebrat els Jocs Paralímpics de Tòquio, en què s'han aconseguit 36 medalles i 131 diplomes.

  El cupó del 3 de novembre el protagonitzà la frase “Les nostres loteries impulsen la plena inclusió laboral i social”. El desenvolupament professional de les persones amb discapacitat és una via d’integració en la societat. Però una via plena de possibles dificultats en què una bona formació és determinant per assumir-les i superar-les. Per això, l'ONCE actua en dues direccions: incidint en la importància de la formació i cercant el compromís dels agents socials que intervenen al món laboral.

  La sèrie de cupons es tancà, el 4 de novembre, mostrant a la societat la principal tasca de l'ONCE, que es resumeix a la frase 'Les nostres loteries permeten atendre més de 70.000 persones amb discapacitat visual'. Les finalitats socials de l'ONCE es dirigeixen a la consecució de l'autonomia personal i la plena integració de les persones cegues i amb deficiència visual greu. Rehabilitació, suport psicosocial, adaptació de les noves tecnologies, ensinistrament dels gossos guia, etc. perquè les persones afiliades a l'ONCE formin part d'una societat sense barreres.

  Totes les loteries de l'ONCE formen una oferta de joc responsable, segur i social que permet a l'Organització complir els seus objectius: fer una àmplia tasca social i solidària destinant tots els ingressos a millorar la qualitat de vida de les persones cegues i/o amb una altra discapacitat; i una gestió segura i responsable perquè l'ONCE es preocupa de garantir la protecció del conjunt de consumidors, des del disseny dels productes fins a la seva comercialització.