Les Dunes metropolitanes del Delta del Llobregat, protagonistes en 5,5 milions de cupons de l’ONCE

 • Boletín: Nº 63 ABRIL 2022

  Temática: Joc Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya, va lliurar a Antoni Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a Gemma Badia, alcaldessa de Gavà, i a Clara Quirante, regidora de l’Ajuntament de Castelldefels, una imatge emmarcada del Cupó que l’ONCE dedicà dissabte 12 de març a les Dunes metropolitanes del Delta del Llobregat. L’acte va tenir lloc a la platja de Gavà.

  Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya,  va lliurar a Antoni Balmón, vicepresident executiu de l’Àrea  Metropolitana de Barcelona (AMB), a Gemma Badia, alcaldessa de Gavà, i a Clara Quirante, regidora de l’Ajuntament de Castelldefels, una imatge emmarcada del Cupó que l’ONCE dedicà dissabte 12 de març a les Dunes metropolitanes del Delta del Llobregat. L’acte va tenir  lloc a la platja de Gavà.

  5,5 milions de cupons, que pertanyen a la sèrie Ser sostenibles van difondre l’espai natural del Delta del Llobregat. Aquesta col·lecció, iniciada el gener, correspon als sorteigs dels dissabtes, té l'objectiu de  destacar l’aposta de les 17 Comunitats Autònomes i les administracions públiques, com l’AMB, per una economia sostenible.

  Imatge del cupó de dissabte 12 de març dedicat a les Dunes metropolitanes del Llobregat.

  Els Espais Naturals del Delta del Llobregat resulten sorprenents per la diversitat biològica que acullen, en especials per les aus. Estan situats al costat de camps de conreu, d’infraestructures importants i molt a prop de les principals ciutats metropolitanes. Hi podem trobar diferents ambientals naturals: part final del riu Llobregat, llacunes i aiguamolls, pinedes litorals sobre dunes i platges verges amb vegetació de rereduna. Aquests espais constitueixen una peça fonamental de la infraestructura verda metropolitana: un conjunt de sistemes naturals interconnectats que proveeixen beneficis socials i ambientals molt importants. 

  L’AMB té competències de planificació, disseny, gestió, manteniment i conservació d’aquests espais oberts que suposen més del 50% del territori metropolità.