ONCE celebra les XII eleccions l'1 de desembre

 • Boletín: Nº 69 NOVEMBRE 2022

  Temática: Grup Social ONCE Imatgde d'una afiliada a l'ONCE amb el seu gos pigall votant a les eleccions de 2018.

  El Consell General de l'ONCE, màxim òrgan de govern de la Institució, va aprovar el 7 d’octubre convocar per al pròxim 1 de desembre de 2022 les XII eleccions internes, una cita a la qual cada quatre anys estan cridats els afiliats i afiliades de l'Organització per a triar a les seves representants a escala autonòmica (17 consells territorials) i, fruit del resultat del qual, es constitueix també el Consell General.

  De 70.471 persones afiliades a l'Organització, participaran amb dret a vot tots els que tinguin majoria d'edat, per a decidir qui seran els seus representants en els òrgans de govern i representació de la Institució per al pròxim quadrienni.

  El Consell General, en reunió extraordinària, va aprovar la Normativa Electoral reguladora de les Eleccions al Consell General i Consells Territorials i va realitzar la Convocatòria d'Eleccions, acordant-se que la jornada de votació tindrà lloc l'1 de desembre de 2022. Els afiliats amb dret a vot faran l’elecció d’un total 111 consellers territorials en totes les comunitats autònomes. A partir d'ells, posteriorment, es constituirà el Consell General, format per onze membres.

  Més facilitats
  Les meses electorals se situaran en tots els centres de l'ONCE, com és habitual i, per a facilitar al màxim la proximitat, atesa la gran dispersió geogràfica i les dificultats de mobilitat per a les persones cegues, s'instal·laran altres centres electorals situats en seus d'organismes públics o privats que compleixin tots els requisits d'accessibilitat, que afavoriran l'accés al vot presencial en poblacions de més de 25.000 habitants, que tinguin 80 o més electors, i en els quals no es compti amb un centre de l'Organització. Igualment, es facilitarà, amb totes les garanties, l'accés al vot per correu.

  Els afiliats i afiliades a l'ONCE poden conèixer i consultar tota la normativa, així com els temps i terminis d'aquesta nova consulta democràtica, a través de la intranet de l'Organització, i tots els treballadors i treballadores poden fer-ho en el lloc habilitat dins de PortalONCE. Igualment, el més destacat es publicarà en la web oberta a la ciutadania.

  El Consell General de l'ONCE anima a totes les persones amb dret a vot a participar plena i activament en aquest procés electoral perquè la democràcia interna i el pluralisme continuïn sent elements essencials del funcionament democràtic de l'Organització.