Les universitats han de millorar la inclusió de l'accessibilitat universal en els currículums

 • Boletín: Nº 43 JULIOL 2020

  Temática: Fundación ONCE Presentació on line sobre l'estudi d'accessibilitat a les universitats.

  La inclusió de l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom en els currículums formatius de les titulacions universitàries que disposen de guies acadèmiques relacionades amb aquests conceptes s'ha de millorar, segons evidencia un estudi realitzat per Fundació ONCE que recomana, entre d'altres aspectes, oferir major formació a professorat i suport a la pràctica docent per revertir aquesta situació.

  El treball, dut a terme amb la col·laboració de Reial Patronat sobre Discapacitat i el suport de CRUE Universitats Espanyoles, es va presentar dijous 25 de juny de forma on line.

  El document és l'informe final del projecte 'Inclusió de l'accessibilitat universal en els currículums formatius de les universitats a Espanya', que ofereix publicacions amb pautes concretes per incloure l'Accessibilitat Universal i el Disseny per a Tothom en els plans d'estudis de 20 titulacions.

  Com a part final d'aquest treball, Fundació ONCE ha redactat l'informe presentat dijous 25 de juny, per la seva elaboració s'han fet servir tècniques quantitatives i qualitatives, combinant l'anàlisi de fonts documentals sobre els continguts dels plans d'estudis, les entrevistes amb experts i l'enquesta i consulta amb responsables de les unitats de suport a la inclusió i professorat universitari coordinador de les titulacions.

  L'informe estima que del total de les 7.422 titulacions registrades a Espanya en el curs 2019-20, 1.339 estaven directament relacionades amb els manuals de suport publicats en el marc del projecte (20 fins a la data), per la qual cosa s'ha seleccionat una mostra de 565 titulacions, considerant la seva representativitat respecte a la seva ubicació territorial, la seva titularitat pública o privada i el caràcter presencial o a distància dels ensenyaments.
  En funció de la temàtica d'aquestes titulacions, s'ha considerat que una part d'elles són "prioritàries" i s'ha efectuat una anàlisi exhaustiva: Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyeria Industrial, Arquitectura, Disseny i Psicologia.

  Implantació “deficitària”
  Com a principal conclusió, l'estudi assenyala que, malgrat l'existència de normes que advoquen per la inclusió de l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom en els currículums universitaris, la seva implantació real en les aules "resulta, en general, deficitària" , tant des d'un punt de vista quantitatiu, com qualitatiu i de visibilitat.

  Tot i això, apunta que, si bé l'enfocament de l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom no ha calat encara de forma clara en cap d'aquests estudis universitaris, "comença a mostrar-se en forma de bones pràctiques en alguns casos concrets".

  Pel que fa el quantitatiu, la presència de continguts sobre accessibilitat universal i disseny per a tots és molt variada si es comparen diferents titulacions. Així, respecte a les set prioritàries s'aprecia un primer grup en què la presència dels conceptes analitzats és alta: Disseny, Enginyeria Informàtica o Arquitectura, on més del 70% dels títols de grau ofereix almenys una assignatura amb continguts sobre accessibilitat universal i disseny per a tothom.

  Un segon grup el conformarien les titulacions de Psicologia i Enginyeria de Camins, on la presència de continguts és mitjana-baixa, rondant el 35%. Finalment, es troben altres casos amb presència de continguts baixa (com Enginyeria de Telecomunicacions, 20%) o molt baixa (Enginyeria Industrial, 5%).

  Però també hi ha diferències importants quan es comparen plans d'estudis de la mateixa titulació. Per exemple, en el grau en Arquitectura hi ha un 18% dels plans d'estudis on només s'ha identificat una assignatura amb continguts relacionats amb l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom, però també hi ha un altre 18% amb cinc o més assignatures vinculades a aquests temes.

  Des del punt de vista qualitatiu, s'han detectat, igualment, grans diferències en la manera d'incloure l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom al currículum. En alguns casos s'ha optat exclusivament per la transversalitat, introduint temes o activitats en determinades matèries. En altres s'ha optat per les assignatures específiques o especialitzades sobre disseny per a tothom i accessibilitat universal, que poden complementar-se amb continguts transversals en altres assignatures.

  Recomanacions de millora
  Finalment, l'estudi ofereix un seguit de recomanacions de millora. Són les següents: reforç de l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom en la legislació i normativa; coordinació i treball amb les agències de qualitat; suport institucional a l'accessibilitat universal i el disseny per a tothom a la universitat; foment, difusió i reconeixement de la recerca sobre aquests dos conceptes a la universitat; formació de professorat i suport a la pràctica docent; comunitats i grups de treball sobre accessibilitat universal i disseny per a tothom a la universitat; implicació de les unitats d'inclusió i serveis de suport a la discapacitat, i implicació també de col·legis professionals, entitats de la discapacitat i professorat d'altres nivells educatius.