Fundació ONCE enforteix el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

 • Boletín: Nº 43 JULIOL 2020

  Temática: Fundación ONCE El compromís de Fundació ONCE amb l'impuls i avanç en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides s'ha vist enfortit amb l'aprovació del seu informe de Valor Compartit corresponent a l'exercici 2019, que inclou una separata del seu impacte en els ODS .

  El compromís de Fundació ONCE amb l'impuls i avanç en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides s'ha vist enfortit amb l'aprovació del seu informe de Valor Compartit corresponent a l'exercici 2019, que inclou una separata del seu impacte en els ODS .

  El document es va presentar i es va aprovar durant la celebració d'una reunió del Patronat de Fundació ONCE, màxim òrgan de l'entitat, que va tenir lloc dimecres 24 de juny de forma telemàtica sota la presidència de Miguel Carballeda, president del Grup Social ONCE.

  Tal com reflecteix l'Informe de Valor Compartit de 2019, l'activitat de Fundació ONCE contribueix a la consecució de 14 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Un d'ells és el 10, relatiu a la 'Reducció de les desigualtats', al què l'entitat ha recolzat amb el suport a un total de 917 entitats de sector de la discapacitat i amb l'aprovació de 2.116 projectes.

  De la mateixa manera, Fundació ONCE impulsa l'objectiu 4, 'Educació de qualitat', amb el programa de beques i ajudes a l'estudi, del què s'han beneficiat 906 persones amb discapacitat. Igualment, dona suport als objectius 8 i 1 sobre la 'Treball decent' i 'Fi de la pobresa', a l'haver impulsat la creació de 8.680 llocs de treball i la formació de 18.567 persones amb discapacitat.

  El seu programa de suport a les dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere, gràcies a què 148 han aconseguit una feina, s'enquadra dins de l'objectiu 5 de 'Igualtat de gènere'; així com la tasca efectuada per la Direcció d'Accessibilitat Universal i Innovació en els objectius 11 i 9, sobre 'Ciutats i comunitats sostenibles' i 'Indústria, innovació i infraestructures', respectivament.

  A més, també s'actua sobre els objectius 16, 'Pau, Justícia i institucions sòlides'; 17, 'Aliances per assolir els objectius'; 12, 'Producció i consum responsable'; 3, 'Salut i Benestar'; 13, d' 'Acció pel clima'; 6, d' 'Aigua neta i sanejament', i objectiu 7 d' 'Energia assequible i no contaminant".