770 catalans amb discapacitat van trobar feina gràcies a Fundación ONCE en 2017

 • Boletín: Nº 19 MAIG 2018

  Temática: Fundación ONCE

  D'acord amb l'Auditoria Social d'Ocupació i Formació aprovada per la Comissió Permanent de Fundación ONCE, el 2017 es van promoure un total de 8.476 llocs de treball per a persones amb discapacitat a Espanya, fet que suposa un 20,55% més que el 2016, quan es van aconseguir 7.031 llocs de treball.

  Percentualment, les comunitats autònomes on més ocupació es va crear el 2017 van ser Andalusia, amb el 14,69%; Galícia (12,69%); València (10,31%); Castella i Lleó (9,55%), i Madrid (9,32%). A aquestes regions el segueixen Catalunya (9,08%), Castella-La Manxa (8,36%), Extremadura (6,21%), Aragó (4,1%) i Astúries (3,12%).

  El 2017, el percentatge de llocs de treball per a dones creats per Fundació ONCE va ser del 42%, dos punts per sobre de la contractació de dones amb discapacitat per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal ( SEPE).

  Pel que fa al tipus de discapacitat, el 52,28% dels llocs de treball generats en 2017 per Fundació ONCE els van ocupar persones amb alguna discapacitat física; el 11,72%, ciutadans amb malaltia mental; el 11,23%, treballadors amb discapacitat intel•lectual; el 10,29%, empleats amb discapacitat auditiva, i el 2,74%, persones amb discapacitat visual. L'apartat d'altres persones amb discapacitat va suposar l'11,74%.

  Aquests resultats reflecteixen una evolució positiva pel que fa a la generació d'ocupació en col•lectius amb més dificultats d'accés al mercat laboral, on les taxes d'inserció són més baixes.

  Així, comparant-los amb els de 2016, es veu que s'ha produït un augment del 33% en l'ocupació generada per a persones amb malaltia mental, i un 31 per cent en el corresponent a persones amb discapacitat intel•lectual.

  Formació

  A més dels llocs de treball creats, i sempre amb la finalitat de millorar l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat, Fundación ONCE va impulsar l'any passat la realització de 1.283 cursos, amb un total de 12.367 alumnes i 107.819 hores lectives. Això suposa 541 cursos més que el 2016, i un increment de 3.912 alumnes amb discapacitat formats.

  Del total de cursos el 91% van correspondre a formació ocupacional, un 7% a formació per a l'ocupació de persones amb discapacitat a través de terceres entitats i un 2% a formació contínua.