Fundación ONCE ajuda a l'emprenedoria de persones amb discapacitat amb 2,6 milions d '€

 • Boletín: Nº 24 NOVEMBRE 2018

   

  Fundación ONCE destinarà 2,6 milions d'euros en el període d'execució 2018-2022 per impulsar l'emprenedoria de persones amb discapacitat. Així consta a la convocatòria d'ajudes econòmiques a projectes d'emprenedoria aprovada per Fundación ONCE i que s'emmarca en el Programa Operatiu del Fons Social Europeu d'Inclusió Social i Economia Social.

  Les diferents convocatòries d'aquest programa, que es va fer per primera vegada el 1988, han permès que Fundación ONCE hagi donat suport a 1.678 persones amb discapacitat perquè puguin posar en marxa la seva empresa.

  Del total de projectes, el 65,6 % estaven liderats per homes, de manera que l'actual convocatòria introdueix criteris específics per afavorir l'emprenedoria de les dones amb discapacitat.

  Aquest programa té com a finalitat fomentar la creació d'ocupació i la millora de l'ocupabilitat i la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, impulsant les seves capacitats, esperit emprenedor i necessitats del teixit empresarial, a través de projectes viables i sostenibles, que responguin a les demandes reals del mercat laboral actual.

  D'aquesta manera, els sol·licitants que compleixin amb els requeriments rebran un ajut econòmic fixa i mínima, a fons perdut, de 3.000 euros. Addicionalment, aquesta quantitat s'incrementarà en funció del perfil de l'emprenedor.

  Així, es tindrà en compte la situació sociolaboral del sol·licitant i podran rebre fins a 2.000 euros més els col·lectius amb discapacitat amb especial dificultat, entre els quals es troben persones amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual.

  Igualment, es podran atorgar 1.000 euros més a les dones, els aturats de llarga durada, els majors de 45 anys i els immigrants i fins a 2.000 euros més a les víctimes de violència de gènere, les famílies monoparentals i aquelles llars amb tots els membres en atur i fills menors a càrrec.

  D'altra banda, també es primarà les empreses que generin ocupació per a altres persones amb discapacitat; als projectes que a més fomentin el desenvolupament de sectors en creixement com l'agricultura ecològica; als que contribueixin al desenvolupament rural, i als que tenen a veure amb les tecnologies i societat de la informació, el turisme especialitzat, serveis de salut, medi ambient i als dirigits a investigació i desenvolupament o a la innovació social.

  No obstant això, la suma total de l'ajuda a concedir no serà, en cap cas, superior als 18.000 euros.

  Podran sol·licitar l'ajuda persones amb discapacitat que no hagin rebut ajuda per part de Fundació ONCE en els últims 5 anys, demandants d'ocupació, ja sigui per atur o per millora, que tinguin previst o hagin posat en marxa el seu propi projecte empresarial, generant a seu torn la seva pròpia ocupació (de manera individual o com a persona jurídica) i sempre que es compleixin els requisits que es detallen en la convocatòria.

  Els interessats i les interessades ja poden consultar les bases de la convocatòria i descarregar els formularis a la pàgina web de Fundación ONCE.