ILUNION incorpora sis camions de gas natural en el seu compromís amb el medi ambient

 • Boletín: Nº 46 OCTUBRE 2020

  Temática: Esports, Cultura i Oci ILUNION ha incorporat recentment sis camions de gas natural de la marca IVECO a la seva àrea de reciclats, la qual cosa suposarà que deixarà d'emetre entre 60 i 90 tones anuals de CO2.

  ILUNION ha incorporat recentment sis camions de gas natural de la marca IVECO a la seva àrea de reciclats, la qual cosa suposarà que deixarà d'emetre entre 60 i 90 tones anuals de CO2.

  Cadascú d'aquests sis camions de gas natural, incorporats a la companyia de logística Taxileón, en la qual ILUNION té una participació del 50%, evita l'emissió de 13.500 kg de CO2 a l'any. A més del 25% de reducció en CO2, també disminueix l'emissió d'altres gasos contaminants, com l'òxid de nitrogen (35%) o les partícules en suspensió (95%), el que permet poder accedir a zones urbanes de trànsit restringit.

  “Amb aquesta incorporació reforcem el nostre compromís empresarial amb el medi ambient, amb el desenvolupament sostenible i amb l'economia circular. A més del nostre treball per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat i el desenvolupament de zones rurals amb baixa densitat empresarial”, va assenyalar el director corporatiu d'Estratègia d’ILUNION, Alejandro Fernández.

  Compromís amb el medi ambient
  Durant 2019, l'àrea de reciclats d’ILUNION, la marca de les empreses del Grup Social ONCE, ha tractat un total de 9.600 tones de residus, de les quals 8.900 (el 93%) han pogut ser reintroduïdes al circuit productiu. A més, ha gestionat el transport de més de 60.000 tones de RAEE a diferents centres i plantes de tractament distribuïdes per tot el territori nacional.

  L'empresa Taxileón és un operador logístic de referència en el sector del reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Va néixer l'any 2000 com un Centre Especial de Treball (CET) i en l'actualitat compta amb 53 treballadors, dels quals 38 tenen algun tipus de discapacitat. Participada per ILUNION en un 50%, la companyia té nou centres d'emmagatzematge temporal ubicats a Catalunya, Andalusia, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Extremadura, Galícia i País Basc.