Els esportistes cecs d’alt nivell arrenquen els seus entrenaments, alguns d'ells també amb guia

 • Boletín: Nº 42 JUNY 2020

  Temática: Esports, Cultura i Oci L'atleta Melany Berges, amb el seu guia.

  Els esportistes cecs o amb discapacitat visual greu van poder rependre a partir del 5 de maig els seus entrenaments, d’acord amb la publicació de l'Ordre Ministerial que estableix les bases per a la primera fase de la volta a la pràctica esportiva.  Alguns poden entrenar acompanyats dels seus tradicionals guies.

  En virtut de la normativa publicada, tots els esportistes qualificats d'alt nivell o d'interès nacional pel Consell Superior d'Esports, tinguin o no discapacitat, poden entrenar en solitari i a l'aire lliure dins dels límits de la província en la qual resideixin, i sense límit de temps o horari. A més poden comptar amb un entrenador que ha de guardar la deguda distància per a evitar possibles contagis.

  En el cas específic dels esportistes cecs o amb discapacitat visual greu, poden estar acompanyats per un esportista de suport o guia, adoptant en tot moment les adequades mesures de seguretat i protecció que en cada cas siguin necessàries.
  Davant aquesta situació, la Federació Espanyola d'Esports per a Cecs (FEDC) ja està treballant per a facilitar als entrenadors corresponents l'oportuna certificació de la seva llicència, havent de tenir en compte que els esportistes d'alt nivell i les seves guies són acreditats pel Consell Superior d'Esports (CSD).

  Resta d'esportistes cecs federats
  Des de la FEDC també es tramitaran les acreditacions de la resta d'esportistes cecs o amb discapacitat visual greu que es troben federats, atès que també poden entrenar amb un esportista de suport o guia que els acompanyi. No obstant això, en aquests casos, la seva activitat ha de cenyir-se a la franja horària establerta per a aquesta activitat, és a dir de 06.00 a 10.00 hores i de 20.00 a 23.00 hores,  si bé en aquest cas, no poden estar acompanyats d'un entrenador i no poden sortir del municipi de residència.