Conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Catalana de Futbol i la FCECS

 • Boletín: Nº 35 NOVEMBRE 2019

  Temática: Esports, Cultura i Oci El conveni el van signar Pere Guardiola, President de la Fundació Privada Catalana de Futbol; Dolors Luna, presidenta de la Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals i Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya.

  Dimarts 1 d’octubre es va signar el conveni de col·laboració entre la Fundació Privada Catalana de Futbol, la Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals i l’ONCE amb l’objectiu d’establir els termes en que la FUNCATBOL cedeix gratuïtament a la FCECS,  84 tanques de la seva propietat, que  posteriorment traspassarà l’ús d’aquestes a l’ONCE, la qual manifesta la seva acceptació d’aquesta cessió.

  El van signar Pere Guardiola, President de la Fundació Privada Catalana de Futbol; Dolors Luna, presidenta de la  Federació Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals i Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya.

  Correspon a l'ONCE rebre la possessió de les tanques que constitueixen l’objecte d’aquest conveni i fer-ne  ús i manteniment d’acord amb les finalitats i en les condicions que s’estableixen en el document.

  El conveni tindrà una vigència de 4 anys.